Matbu Evrak Nedir?

matbu evraklar ve basılı evraklar

Matbu Nedir ?

“Matbu” kelimesinin kökenlerine bakılacak olursa , kelime kökenin arapça’dan geldiği görülür.Türkçe anlamı ; “basılı” , “damga basılmış” olarak çevrilir.
“Basılı” kelimesi ise en eski tarihte ; Ahmet Vefik Paşa’nın Lugat-i Osmani [1876] adlı sözlüğünde geçmekte ve halen günümüzde hem “matbu” hem de “basılı” kelimeleri kullanılmaktadır.

Matbu evrak tanımlamasını ; amacı itibariyle , önceden çok adetli olarak basılmış , matbaaya yaptırılmış , gündelik işlerin belli bir düzen ve aksama olmadan takibine yarayan her türlü ciltli ve ciltsiz basılı evraklar olarak tanımlayabiliriz.

Nedir Bu Ciltli ve Ciltsiz Basılı Evraklar ?

matbuu evraklar matbaa

Ciltli Matbu Evraklardan Bazıları :

Gelen ve giden evrak defterleri, amacı itibariyle her türlü bilgiyi kayıt tutmaya yarayan diğer defterler, bilgileri tasniflemeye yarayan özel dosyalar, bilgi fişleri ,imza klasörleri ve benzeri basılı evraklardır.

Ciltsiz Matbu Evraklardan Bazıları ;

Sürekli form denilen ; kenarları delikli, çok nüshalı (otokopili denilen ve üzerine yazıldıkları bilgileri alt kopyalara geçiren) veya tek yapraktan oluşan ve  nokta baskılı yazıcıdan çıktı alınmasını sağlayan formlar, yazışma evrakları, hazır dilekçe taslakları, optik okuyucuların okuduğu ve üzerlerinde spesifik (özel) bilgilerin olduğu özel optik formlar, rutin işlerde kullanılan sipariş formları, ambar formları, ürün formları, çeşitli ürün kılavuzları, belge ve bilgileri tasnifleme ve muhafaza etmeye yarayan dosyalar, kurumsal itibarı yansıtan ve yapılan işe önem katan katılım sertifikaları, başarı sertifikaları, çeşitli bilgilerin tek alanda görülebildiği kartlar, etiket çeşitleri, alındı belgesi, izin belgesi gibi çeşitli belgeler, önemli belgelerin uzun süre muhafazasında kullanılan ve yırtılması zor astarlı evrak zarfları, arşiv dosyaları, medikal dosyalar, hasta dosyaları, kurumsal kimliğiniz yansıtan sunum dosyaları, firma – şirket dosyaları, adisyonlar, çeşitli bilgilerin bulunduğu işlerinizi kolaylaştıran fişler, kantar fişleri  ve benzeri tüm basılı evrakları örnek gösterebiliriz.

Ciltli matbu evraklarda, kullanılan malzeme ve ciltleme tekniklerinden dolayı , ciltleme seçenekleri neredeyse sınırsızdır.

Çok sayfalı dokümanların ciltlenmesinde genellikle sayfalar forma haline getirilip kalın ipliklerle dikilir ve dikilen formalar tekrar bir araya getirilerek sırt bezleri ve çeşitli işlemlerden sonra, kapakların iç kısmına kalın mukavvalar kullanılarak ve üst kısımları cilt bezleri ile kaplanarak sağlamlaştırılmaktadır.

Matbaamızda her türlü ciltli ve ciltsiz matbu evrak basımı ve imalat işleri yapılmaktadır. Bu sayfayı da incelemek isteyebilirsiniz.

Tel : (0312) 319 07 58

Matbu Evrak Nedir?
Yorumlar :
Henüz yorum yok
Ad ve Soyad
Yorumunuz