Matbaa ve Bilgisayar Terimleri

 

MATBAA BİLGİSAYAR TERİMLERİ

Renk Derinliği Ne Demek ? : Renk derinliği bir grafik çalışmasının ne kadar çok ana renk ve ana renklere bağlı tonlarının çokluğunu ifade eder. 8bit , 16bit , 24Bit renk derinliği olarak değişik varyasyonlarda karşımıza çıkmaktadır. 8 Bit'te 256 renk tonlaması , 16 Bit'te 65536 renk tonu , 24 Bit'te ise 16.777.216 renk tonu vardır.

 

3.5 inçlik disket : 3,5 inçlik çapı olan sağlam bir plastik koruyucu içinde esnek plastik veri saklama diski. Sürücü türüne ve biçimlendirme yönetimine bağlı olarak 1.4 MB, 800KB ve 400KB bilgi saklayabilir.Günümüzde artık kullanılmamaktadır.

 

Bayt : Sekiz bitlik seriler halinde saklanan bilgisayar veri parçalarına denir.

 

Bellek : Belli işlemler sonrasında okunmak üzere bilgi saklanabilen bilgisayar donanım parçasıdır.

 

Bit : 0 ve 1 den oluşan ikili sayı sistemidir. Bilgisayarda yapılan bütün işlemler, yazılar, resimler... Vb. 0 ve 1 lerden oluşan kombinasyonlar ile gerçekleşir.

 

CD : Compact Disc’in kısaltması. Bilgisayarda üretilen tasarımların saklandığı bir harici yedekleme ünitesi.

 

CPU : (Central Processing Unit - Merkezi İşlem Birimi) Bilgisayarda yapılan bütün işlemler CPU da yapılır, bir nevi bilgisayarın beyni diyebiliriz.

 

Desktop : Masaüstü bilgisayar

 

Disk sürücüsü : Disk üzerindeki bilgileri okuyan diske bilgileri yazan ve diskin takıldığı aygıt.

 

Disk : Bilginin küçük manyetik noktacıklar halinde kaydedildiği düz ve yuvarlak manyetik yüzey.

 

Dosya Biçimi (Formatı) : Görüntülerin depolanma yöntemi (EPS, JPEG, TIFF...)

 

ENIAC : (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer - Elektronik Sayısal İntegral Makinesi ve Bilgisayar) Dünyanın ilk ve en ünlü hesap makinelerinden biridir.

 

Gigabyte : Bilgisayarla ilgili kapasite ölçü birimlerden biridir.1Gigabyte = Bin megabayt'tır.

 

Hardware : Bilgisayarın mekanik kısmıdır.Monitör, hard disk içindeki tüm elektronik aygıtlar ve devreler gibi.Türkçesi donanımdır.

 

Image Setter : Bilgisayar görüntülerinden çıktı alırken çok yüksek çözünürlüklere ulaşabilen çıktı aygıtı.

 

LAN (Local Area Network-Yerel Alan Ağları ) : Yerel alan ağları, küçük bir alan içindeki (örneğin bir binadaki) bilgisayarlar birbirine bağlanabilir.

 

Laptop (Notebook) : Dizüstü bilgisayar, taşınabilir özellikte olup bir masaüstü bilgisayarda bulunacak bütün özellikleri taşıyabilir.

 

LCD (Liquid Crystal Display) : Sıvı kristal ekran.Bilgisayar ekranlarında kullanılan LCD teknolojisi, monitörlerin daha ince hale gelmesini sağlamaktadır.

 

MIPS : (Million Instruction Per Second - Saniyede milyon komut) Bilgisayarın bilgiyi işlediği hızı ölçmek için kullanılan terim

 

Ram : (Random Access Memory - Rasgele Erişimli Bellek) Bilgisayar açık olduğu sürece veri ve komutları saklar, geçici bir bellektir, bilgisayar kapandığında içindeki tüm veriler kaybolur.

 

Rom : (Read Only Memory - Salt Okunur Bellek) Bilgisayarın nasıl çalışacağını söyleyen programların kaydını tutar. Bilgisayar açıldığında ROM'daki komutlar CPU'ya neler yapması gerektiğini söyler. Sadece okunabilir bellektir, komutlar değiştirilemez ve bilgisayar kapandığında silinmezler.

 

Sabit disk : Sürekli kapalı bir sürücü ya da kartuş bölmesi içindeki metal plakadan oluşan disk… Sabit diskler büyük çapta bilgi taşırlar.

 

SSD ( Solid State Disc ) : SSD'ler geleneksel hard disklere göre , çok daha hızlı veri okuma ve yazma kapasitelerine sahipler. Geleneksel hard disklerdeki gibi mekanik sistemle değil, dijital devre ve işlemcilerle çalışmaktadırlar.Bu da SSD'lerin ısınma ve bozulma gibi olumsuzluklara maruz kalmalarını önlemektedir. 0 ila 70 derece sıcaklıkta optimum olarak çalışabilen bu diskler 1500 G'lik darbe dayanımına sahiptir.G değeri yerçekimi ivmesi olarak bilinmekte ve 9,81m/s2 değerine sahiptir.

 

Sığa : Belleğe ya da bir diske kaydedilebilecek veri miktarı.

 

Sıkıştırma : Bir dosyanın daha küçük bir dosya oluşturmak için yoğunlaştırıldığı veya renk verisi saklamak amacıyla belli piksellerin ihmal edildiği yöntem.

 

Software : Bilgisayarın görevini yerine getirebilmesi için ona verilen tüm bilgiler ve komut işlemleridir.Yani programlar. Bir bilgisayar sistemi hardware ve software'den oluşur. Software olmazsa, donanım tek başına çalışamaz.

 

Veri Yolu : CPU ile bellek arasında ya da CPU ile girdi/çıktı aygıtı arasında veri taşır.

 

Virüs: Verilere zarar vermek ya da yok etmek amacıyla yazılmış olan programlar. Bir bilgisayardan diğerine ağlar ya da disketler aracılığıyla geçebilir.

 

WAN (Wide Area Network) : Geniş alan ağları, çok geniş bir alandaki bilgisayarlar birbirine bağlanabilir (ATM ler-bankomat)

 

Yazdırma kuyruklayıcısı : Bilgisayar genellikle verileri yazıcının basabileceğinden daha hızlı işler. Bu durum, yazıcının kendisine yetişmesini beklemesi yüzünden, bilgisayarın diğer işlerini yapmakta geri kalacağı anlamına gelir. Yazdırma kuyruklayıcısı, yazıcıya veri gönderilirken veriyi tutar, bilgisayar belleği uygun oldukça baskı alınmaya devam ederiz , böylece bilgisayar aynı anda başka işler de yapabilir.
 

Yorumlar :
Henüz yorum yok
Ad ve Soyad
Yorumunuz